Đăng nhập
0
Giỏ hàng

Chính sách trả hàng

100% hàng hoá Mazpro đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chính hãng từ các nhà sản xuất hàng đầu.

Mọi sản phẩm có giá niêm yết đều đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Hoạt động này nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng và hoàn thành trách nhiệm đóng thuế theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân yêu cầu hoá đơn VAT khi mua hàng.

Hàng hoá bán ra được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Sản phẩm được bày bán giá cả cạnh tranh, có giá thấp hơn hoặc bằng giá theo quy định của nhà sản xuất. Mazpro cam kết bán hàng đúng giá – đúng chất lượng.

Để đảm bảo đủ quyền lợi mua hàng xin quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân và địa chỉ liên hệ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin bị thiếu dẫn đến việc giao hàng thất bại, thất lạc hoặc chậm hơn so với thời gian quy định.

Không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng sai mục đích. Tuân thủ pháp luật Việt Nam về bán hàng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ thường xuyên được hưởng lợi ích từ các chương trình giảm giá, khuyến mại của công ty cũng như các chương trình giảm giá, khuyến mại của các nhà cung cấp. Cam kết trao các giải thưởng, khuyến mại theo đúng quy định.

Phạm vi và thời hạn bảo Hành

1. Đối với các Sản Phẩm được mua bởi Khách Hàng, Mazpro sẽ thay thế toàn bộ hoặc một phần Sản Phẩm hoặc sửa chữa Sản Phẩm miễn phí nếu Sản Phẩm đó bị hỏng, bị hư hại hoặc bị khiếm khuyết ("Khiếm Khuyết") do lỗi của nhà sản xuất với điều kiện (i) có thông báo bằng văn bản chỉ rõ đầy đủ, chi tiết về Khiếm Khuyết của sản phẩm, mà các thông báo này thỏa mãn Mazpro và được gửi tới Mazpro trong thời gian bảo hành (như quy định trong điều khoản sau), và (ii) được Mazpro thừa nhận rằng các Khiếm Khuyết này là do lỗi của nhà sản xuất.
Lưu ý rằng các trường hợp sau đây nằm ngoài phạm vi bảo hành:

(1)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm sai cách so với cách thức sử dụng công nghiệp thông thường. Theo Quy Định Bảo Hành, sử dụng công nghiệp thông thường có nghĩa là việc sử dụng như một bộ phận của thiết bị sản xuất chung hoặc sử dụng nhằm mục đích thương mại hoặc ứng dụng công nghiệp, nhưng không bao gồm các phương tiện vận chuyển với mục đích vận chuyển người như ô tô, các loại phương tiện giao thông hoặc tàu thuyền, các thiết bị y tế với mục đích chữa trị và chẩn đoán bệnh cho người, các sản phẩm tiêu dùng được sử dụng trong gia đình nói chung như các thiết bị điện tử và các thiết bị điện.

(2)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm trong các thiết bị hàng không vũ trụ, các thiết bị năng lượng hạt nhân hoặc các sản phẩm liên quan đến quân sự như vũ khí.

(3)Khiếm Khuyết do Khách Hàng bốc dỡ Sản Phẩm thiếu cẩn thận hoặc sai sót.

(4)Khiếm Khuyết do các thảm họa tự nhiên (bao gồm nhưng không giới hạn, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt).

(5)Khiếm Khuyết do không tuân thủ các chỉ dẫn, mục đích sử dụng, hướng dẫn sử dụng và lưu ý, điều kiện sử dụng, thiết kế hay các vấn đề khác liên quan đến Sản Phẩm được thể hiện trong Catalog; hoặc trong bất kỳ thông báo hay các mô tả khác trong các tài liệu đi kèm với Sản Phẩm (hoặc các phụ kiện của nó).

(6)Khiếm Khuyết do Khách Hàng tự gia công, sửa chữa, thay đổi hoặc tháo dỡ Sản Phẩm.

(7)Khiếm Khuyết do các thiết bị khác ngoài Sản Phẩm.

(8)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

(9)Khiếm Khuyết do sử dụng Sản Phẩm vào các mục đích chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến hoặc sử dụng theo cách chưa được kiểm chứng hoặc chưa được dự tính đến.

(10)Khiếm Khuyết do cách sử dụng Sản Phẩm của Khách Hàng vi phạm các quy định của Bộ Quy Tắc.

(11)Các trường hợp khác đã được quy định trong Catalog rằng Mazpro sẽ không sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm.

2. Thời hạn bảo hành áp dụng đối với Sản Phẩm theo Quy Định Bảo Hành này là một (1) năm kể từ ngày Mazpro giao Sản Phẩm.

3. Những lỗi nhỏ như bị xước, bị hằn dấu vết, bị sứt mẻ, bị phai màu mà không khiến cho Sản Phẩm trở nên không sử dụng được thì không được coi là Khiếm Khuyết. Tuy nhiên, trong trường hợp Mazpro thừa nhận rằng những lỗi như bị xước, bị hằn dấu vết, sứt mẻ hoặc bị phai màu là những lỗi đặc biệt nghiêm trọng thì những lỗi như vậy sẽ được coi là Khiếm Khuyết.

4. Trong vòng một (1) tuần kể từ ngày nhận được Sản Phẩm, Khách Hàng có trách nhiệm xác nhận tên và số lượng Sản Phẩm, kiểm tra xem các mô tả, đặc điểm của Sản Phẩm có giống với những mô tả, đặc điểm được liệt kê trong Catalog hay không và kiểm tra xem Sản Phẩm có Khiếm Khuyết nào không. Nếu như có bất kỳ Khiếm Khuyết nào, Khách Hàng phải gửi thông báo bằng văn bản cho Mazpro, nơi mà Khách Hàng đã mua Sản Phẩm, trong vòng một tuần. Xin lưu ý rằng Mazpro có thể cho rằng Sản Phẩm không có Khiếm Khuyết để được bảo hành nếu như Mazpro không nhận được thông báo trong vòng một (1) tuần kể từ ngày Khách Hàng nhận được Sản Phẩm.

5. Khách Hàng sẽ bị tính phí đối với tất cả các thay thế và sửa chữa Sản Phẩm sau thời hạn, ngoài phạm vi bảo hành, hoặc không phải là đối tượng của Quy Định Bảo Hành này. Trong một số trường hợp, việc sửa chữa và thay thế là không thể thực hiện do bản chất, thời hạn sản xuất hoặc thông số kỹ thuật của Sản Phẩm.

Miễn trừ trách nhiệm

1. Ngoài những điều khoản được quy định trong Bộ Quy Tắc và Quy Định Bảo Hành này, hoặc ngoài các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm có thể được áp dụng, Mazpro sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (cho dù thiệt hại đó là trực tiếp hay gián tiếp, thông thường hay đặc biệt), bất kỳ mất mát hay chi phí nào phát sinh liên quan đến Khiếm Khuyết của Sản Phẩm.
Những thiệt hại phát sinh liên quan tới Khiếm Khuyết của Sản Phẩm bao gồm thiệt hại gây ra bởi Khiếm Khuyết của hàng hóa được sản xuất bằng việc sử dụng Sản Phẩm, thiệt hại do việc thu hồi lại Sản Phẩm hay bất kỳ hàng hóa nào được sản xuất bằng việc sử dụng Sản Phẩm và các thiệt hại do việc không sử dụng được Sản Phẩm bao gồm thiệt hại do phải gián đoạn bất kỳ dây chuyền sản xuất nào tại nhà máy hay xưởng sản xuất của Khách Hàng.

2. Trách nhiệm cao nhất của Mazpro đối với các thiệt hại xuất phát từ hoặc liên quan đến Khiếm Khuyết của Sản Phẩm sẽ được hạn chế trong khoản đã được Khách Hàng chi trả thực tế cho Mazpro khi mua Sản phẩm bị lỗi. Trong mọi trường hợp, Mazpro sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, hoặc các thiệt hại mang tính kết quả hay phụ thêm của bất kỳ, bao gồm nhưng không hạn chế, các thiệt hại xảy ra do việc tổn thất về lợi nhuận.

3. Trong trường hợp Mazpro không phải là nhà sản xuất của sản phẩm hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm có thể được áp dụng, Khách Hàng có thể truy cứu bồi thường thiệt hại theo các quy định pháp luật về trách nhiệm đối với sản phẩm từ nhà sản xuất của sản phẩm đó.

4. Đặc biệt, Mazpro sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do hoặc có liên quan tới các trường hợp sau:

(1)Việc Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm vi phạm những thông báo lưu ý, cảnh báo hoặc các quy định khác trong Bộ Quy Tắc, Catalog, giấy chứng nhận bảo đảm hay bảo hành từ nhà sản xuất.

(2)Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do hành vi cố ý hoặc vô ý của Khách Hàng.

(3)Khiếm Khuyết của Sản Phẩm do các sự kiện bất khả kháng.

(4)Các hành vi vi phạm quyền đối với các sáng chế, quyền đối với các phát minh, quyền đối với các thiết kế, quyền đối với các nhãn hiệu thương mại hay các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba có liên quan đến Sản Phẩm.

(5)Việc xuất khẩu Sản Phẩm hay sự chậm trễ trong xuất khẩu hay việc cấm xuất khẩu đối với Sản Phẩm là do các quy định của pháp luật hoặc pháp lệnh.

Điều khoản sử dụng

1. Quy Định Bảo Hành này chỉ áp dụng với việc mua và sử dụng Sản Phẩm trong lãnh thổ Việt Nam và không được áp dụng đối với các hoạt động diễn ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

2. Theo Quy Định Bảo Hành này, Mazpro có thể yêu cầu Khách Hàng hoàn trả lại sản phẩm cần được sửa chữa hoặc thay thế cho Mazpro. Xin lưu ý rằng Mazpro không thể đưa nhân viên đến nơi của Khách Hàng để sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm.

3. Việc sản xuất và bán Sản Phẩm có thể bị dừng lại theo quyền của nhà sản xuất gốc. Xin hãy lưu ý rằng trong trường hợp này sẽ không thể thay thế Sản Phẩm bằng một Sản Phẩm khác giống y hệt.

Mazpro có thể xem xét, sửa đổi hoặc bổ sung Quy Định Bảo Hành này ("Sửa Đổi") và sẽ đưa Sửa Đổi này vào trong Catalog hoặc đưa lên trang web của Mazpro. Nếu Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm sau khi có Sửa Đổi này, đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đồng ý với Sửa Đổi đó.

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Sản Phẩm có thể trả lại cho Mazpro để được hoàn lại tiền, và phải tuân theo các điều kiện sau đây:

Sản Phẩm phải được nhận bởi Mazpro trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận được Sản Phẩm.

Khách Hàng sẽ chịu chi phí cho việc hoàn trả Sản Phẩm. Khách Hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm về Sản Phẩm cho đến khi chúng đến kho hàng của Mazpro và Sản Phẩm sẽ được kiểm tra bởi Mazpro ngay khi nhận được. Trong trường hợp Sản Phẩm được trả lại với những điều kiện không phù hợp, Mapro có thể gửi lại Sản Phẩm cho Khách hàng bằng chi phí và phí tổn của Khách Hàng và/hoặc từ chối hoàn lại tiền.

Sản Phẩm được trả lại vì lý do Mazpro đã giao nhầm Sản Phẩm cho bạn hoặc Sản Phẩm không đúng với quy cách sản phẩm mô tả trên Website và với điều kiện Sản Phẩm hoàn trả được bảo quản cẩn thận (không hao mòn tự nhiên và trong điều kiện cho phép Mazpro bán lại chúng).

Mazpro sẽ hoàn lại tiền cho bạn bằng hình thức chuyển khoản, bao gồm cả phí vận chuyển (nếu có) và bất kỳ chi phí hợp lý nào phát sinh từ việc bạn gửi trả lại Sản Phẩm cho Mazpro.Tiền hoàn lại sẽ được xử lý trong vòng 5-10 ngày sau khi Mazpro nhận được Sản Phẩm hoàn trả của bạn.

Bất kể lý do hoàn trả lại Sản Phẩm là gì, thuế xuất nhập khẩu và thuế bán hàng là các khoản không được Mazpro hoàn lại. Tuy nhiên bạn có thể lấy lại chúng bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan.

Khách Hàng có thể vào mục ‘Tài Khoản Của Tôi’ và bấm vào mục ‘Theo Dõi Đơn Hàng’ hoặc ‘Trợ Giúp’ phần liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng để yêu cầu số trả lại hàng hóa (ghi rõ lý do).

Trong trường hợp Mazpro giao dư Sản Phẩm, Khách Hàng có quyền từ chối hoặc chấp nhận số Sản Phẩm dư đó. Nếu Khách Hàng chấp nhận số Sản Phẩm giao dư thì phải thanh toán các Sản Phẩm đó theo giá được quy định trong Đơn Hàng của bạn.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân sẽ giải thích cách Mazpro tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Cuối cùng, chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chọn của Quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

1) Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân:

- Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán. Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó.

- Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Quý khách cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, fax (nếu có), Quốc tịch, chi tiết thanh toán, Tài khoản và chủ tài khoản ngân hàng, chi tiết ngân hàng, chi tiết thanh toán bằng thẻ, có thể thêm một số thông tin cần thiết khác,... Đồng thời, chúng tôi cũng cần thu thập thêm thông tin cá nhân của người nhận hàng (nếu có) như: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, fax (nếu có), Quốc tịch,...

2) Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

- Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của khách hàng; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ web; cải thiện bố cục và nội dung trang web và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện người dùng truy cập website, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu Quý khách không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin dịch vụ của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi có thể chuyển một số thông tin của Quý khách như: Họ tên, điện thoại, địa chỉ, fax, tình trạng thanh toán (nếu có) cho bên thứ ba để tiến hành giao hàng (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp, nhà sản xuất).

- Chi tiết đơn đặt hàng của Quý khách được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lý do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Tại đây, khách hàng sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình như: Sản phẩm đã đặt hàng, chi tiết email, số điện thoại... Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

- Việc Quý khách cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm: Địa chỉ, số điện thoại, tên người liên hệ) và nhấn nút Gửi đơn hàng, đồng nghĩa với Quý khách xác nhận Đồng ý tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn tư vấn, thông báo, xác nhận đơn hàng từ Mazpro.

- Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của khách hàng để nghiên cứu thị trường. Chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi cần làm sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ Họ tên, hoặc email hoặc số điện thoại nếu Quý khách muốn tham gia. Câu trả lời sẽ được lưu tách riêng với email của khách hàng.

- Quý khách sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về website, các website khác, sản phẩm, bản tin,... Nếu quý khách không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong email chúng tôi gửi; trong vòng 7 ngày nhận được email từ chối, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin. Nếu thấy không rõ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.

3) Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Khách Hàng để đảm bảo cho Khách Hàng khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Khách Hàng. Thời gian Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của Khách Hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

4) Đối tác thứ ba và Liên kết:

- Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đối tác kinh doanh trong khuôn khổ quy định của Chính sách bảo mật. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng.

- Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

- Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của khách hàng nếu chúng tôi sáp nhập hoặc nhượng quyền công ty.

- Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật.

- Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

5) Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Mazpro hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của Chúng tôi, vui lòng liên hệ với Chúng tôi và Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của Khách Hàng. Khách Hàng cũng có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY TNHH INNSOTECH

2 Đường số 9 - Phường 4 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Email: info@innsotech.com.vn

Điện thoại: 02866848386

6) Chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân

Quý khách có quyền đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên website Mazpro và chỉnh sửa thông tin cá nhân cho đúng với thực tế.

- Quý khách có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

7) Bảo mật

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của khách hàng. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ.

- Chúng tôi khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Trong một số trường hợp, Quý khách sử dụng hình thức thanh toán qua bên thứ ba (Bao gồm, nhưng không giới hạn: Các ví điện tử, Các cổng thanh toán trực tuyến...) được đính kèm trên hệ thống Mazpro (ZaloPay), thì vấn đề bảo mật thông tin "Tài khoản thanh toán" của bạn do bên cung cấp dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm.

- Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

- Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Quý khách hàng có thể chọn 2 phương thức thanh toán bên dưới:

Thanh toán khi nhận hàng (cod/ cash on delivery)

COD - Cash On Delivery, nghĩa là Thanh toán khi nhận hàng. Khi chọn phương thức thanh toán này, quý khách hàng sẽ trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay khi nhận được đơn hàng của mình. Mazpro chấp nhận hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) cho tất cả các đơn hàng trên toàn quốc.
Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền, quý khách hàng sẽ được Mazpro hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng mà quý khách hàng cung cấp.

Thanh toán chuyển khoản (bank transfer)

Khi chọn phương thức thanh toán này, quý khách hàng sẽ tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Mazpro. Sau khi nhận được xác nhận thanh toán, Mazpro sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách hàng.Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền, quý khách hàng sẽ được Mazpro hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng mà quý khách hàng cung cấp.

Số TK: 0181002940573

Chủ TK: Phan Thị Quỳnh Như

Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) – CN Nam Sài Gòn

* Nội dung chuyển khoản: Họ Tên_SĐT_Mã đơn hàng (Vd: Nguyen Thi A_0938333755_Ma don hang)

Sau khi nhận được chuyển khoản, Mazpro sẽ thông báo và tiến hành giao hàng cho quý khách.

Phạm vi giao hàng
Hiện nay, Mazpro và đối tác vận chuyển phục vụ giao hàng trên phạm vi tất cả các tỉnh thành của Việt Nam.

Thời gian giao hàng
Thời gian giao dự kiến sẽ được thể hiện cụ thể trong quá trình đặt hàng. Thời gian giao hàng sẽ dựa vào vị trí của kho hàng, địa chỉ giao hàng và khối lượng gói hàng.

Quy cách giao hàng
Mazpro cam kết tất cả các đơn hàng được giao đều là hàng chưa qua sử dụng, nguyên tem mác, đi kèm hướng dẫn sử dụng (nếu có).
Trước khi chấp nhận và thanh toán cho một đơn hàng, khách hàng của Mazpro có quyền yêu cầu được mở thùng hàng để kiểm tra hàng hóa bên trong có đúng với thông tin đặt hàng hay không, bao gồm: số lượng, chủng loại, màu sắc, hình thức, tính nguyên vẹn của hàng hóa.
Quý khách hàng có quyền từ chối nhận hàng nếu phát hiện hàng đã sử dụng hoặc thiếu tem mác.
Các bước kiểm tra sâu hơn như sử dụng thử sản phẩm, quý khách hàng vui lòng tiến hành sau khi đã nhận và thanh toán cho đơn hàng.
*Trong mọi trường hợp, nếu quý khách hàng không hài lòng về món hàng có thể hoàn trả miễn phí trong vòng 7 ngày. Vui lòng xem thêm chính sách đổi trả hàng.

Giao phát hàng không thành công
Theo quy định, người giao hàng sẽ liên lạc với quý khách hàng qua điện thoại trước khi giao hàng. Trong những trường hợp sau đây, đơn hàng sẽ bị hoàn trả lại cho Mazpro và giao dịch bị hủy trên hệ thống:
- Sau ba ngày kể từ ngày dự kiến giao hàng mà chúng tôi không liên lạc được với quý khách hàng qua email, điện thoại.
- Sau 3 lần giao hàng không thành công
- Hãng vận chuyển đã giao hàng đúng hẹn nhưng quý khách hàng để nhân viên Hãng vận chuyển chờ quá 10 phút để nhận hàng và mọi nỗ lực của Hãng vận chuyển nhằm liên hệ với quý khách hàng đều không thành công
- Những trường hợp bất khả kháng như thiên tai (bao gồm động đất, gió xoáy, tai nạn giao thông,...), hoặc trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương và những trục trặc cơ học xảy ra cho các phương tiện vận chuyển hay máy móc.
*Lưu ý: Trong trường hợp đơn hàng đã được thanh toán online, Mazpro sẽ chỉ hoàn tiền tương ứng với giá trị món hàng.


Phản hồi về dịch vụ giao hàng
Hiện nay, đối tác giao hàng của Mazpro là Viettel Post, 247. Nếu có bất kì vấn đề phát sinh trong khâu giao hàng khiến quý khách hàng không hài lòng, Mazpro xin thành thật cáo lỗi và mong quý khách hàng có thể liên hệ phản ánh trực tiếp với Mazpro để chúng tôi có thể nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thêm vào giỏ hàng thành công

  • #

    #

    Mã số: #